Till Rengörare Näslund Hemma
Rengörare Näslund

Marknadens bästa
städsystem

Vårt städsystem är miljövänligt, hygieniskt, ergonomiskt och ekonomiskt. Moppar och torkdukar tvättas i speciella tvättmaskiner, som avlägsnar dammtussar och löst partikeldamm effektivare än vanliga tvättmaskiner. Mopparna impregneras med rätt mängd rengöringsmedel med hjälp av ett datoriserat doseringssystem. Fuktigheten och mängden rengöringsmedel anpassas noggrant efter golvunderlaget som skall städas för att städningen ska vara så effektiv och skonsam som möjligt.

Vid städning av toaletter och andra hygienutrymmen använder vi oss av mikrodukar som tvättas och impregneras på samma sätt som mopparna. En duk och en mopp används per toalett, varefter de läggs i en separat tvättsäck. På så sätt undviker vi att bakterier och andra orenheter förs vidare mellan toaletter och andra utrymmen.

Certifieringar

Svanen

Kraven för att få en den nordiska Svanenlicensen omfattar både miljö- och hälsokriterier. Ett Svanenmärkt städföretag använder till exempel betydligt mindre mängder rengöringsmedel totalt sett. Svanenmärkningen innehåller också krav på ett system för uppföljning av städkvaliteten. I dag finns 63 produktgrupper och tusentals Svanenmärkta varor och tjänster på den svenska marknaden.

Svanen

AAA

Rengörare Näslund AB har betyget trippel-A och tillhör därmed Sveriges mest kreditvärdiga företag. Av Sveriges ca 275 000 aktiebolag är det endast 5 procent som haft högsta kreditratingen under de senaste 12 månaderna och därför diplomerats av Dun & Bradstreet. Över 2 300 beslutsregler ligger till grund för bedömningen av ekonomisk stabilitet och betalningsförmåga. Se mer på www.soliditet.se.

AAA

Kvalitet: Auktoriserad serviceentreprenör

Certifieringen ges genom Almega. För att bli auktoriserad serviceentreprenör måste företaget bland annat ge alla nya medarbetare introduktionsutbildning enligt kollektivavtal samt följa branschens allmänna kontraktsvillkor. Tillstyrkt revisionsberättelse och att inte ha några skatteskulder hos kronofogdemyndigheten är andra krav. Ett ytterligare krav är att följa Allmänna Reklamationsnämndens beslut och rekommendationer.

Auktoriserad serviceentreprenör

Kundfokus: ISO 9001

ISO 9001 bygger på ett antal grundläggande principer för att verksamheten ska utgå från kundernas behov. Samtidigt banar certifieringen väg för egen granskning av det interna arbetssätten som hjälper till att minska kostnaderna. ISO 9001 innehåller 58 krav som baseras på åtta principer, exempelvis kundfokus, ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer och faktabaserade beslut.

ISO 9001

Kontakta oss för offertförfrågan

Få svar på dina frågor eller
kontakta oss för ett hembesök.

Kontakta oss

Kunder i urval

• Arla

• ATCC

• Coor

• Karolinska Institutet

• Nacka kommun

• Pysslingen (Förskolor)

• Sida

• Sigtuna kommun

• Stockholms läns sjukvårdsområde

• STS

• Swedavia

• Södertälje Sjukhus

• Vasakronan

• Vällingby centrum

Svanen A3Cert ISO 14001 Swedac Aktoriserad service-entreprenör A3Cert OHSAS 18001 Swedac AAA