Till Rengörare Näslund Hemma
Rengörare Näslund

Ett modernt
och miljövänligt
arbetssätt

En stark anledning till att vi har funnits i branschen i 45 år är att vi alltid tänker i nya banor. Vi tvekar inte att testa innovativa metoder och produkter, om det gagnar våra kunder och miljön.

Just miljöaspekten är väldigt viktig för oss på Rengörare Näslund. Vår personal utbildas i miljöfrågor och produkterna som vi använder är märkta med Svanen, Bra Miljöval eller EU Ecolabel.

Vi använder också nioprodukter vars innehållande mikroogranismer bryter ned smuts, fett och proteiner och som effektivt avlägsnar obekväma dofter.

Bioprodukter är helt ofarliga för miljön och människan utan att göra avkall på funktion eller kvalitet.

En annan metod vi använder oss av är Ultrarent vatten, Ultra H20, helt utan kemikalier och andra tillsatser.

Certifieringar

Miljö: ISO 14001

ISO 14001 är en internationellt accepterad standard för miljöledningssystem och ett verktyg för att effektivisera miljöarbetet. Miljöledningssystemet innefattar allt från policy, mål och rutiner till instruktioner, mallar och journaler. Grunden till ISO 14 001 är 55 krav som ska uppfyllas, exempelvis att upprätta en miljöpolicy och skapa rutiner för att dokumentera miljöarbetet.

ISO 14001

Arbetsmiljö: OHSAS 18001

En god arbetsmiljö är bra för motivationen och ger ökade möjligheter att behålla och rekrytera kompetent personal. OHSAS 18001 är en internationell standard för arbetsmiljöledningssystem. Den ger företag och organisation verktyg för att hantera risker och förbättra sin arbetsmiljö genom riskanalys och förebyggande åtgärder.

OHSAS 18001

Svanen

Kraven för att få en den nordiska Svanenlicensen omfattar både miljö- och hälsokriterier. Ett Svanenmärkt städföretag använder till exempel betydligt mindre mängder rengöringsmedel totalt sett. Svanenmärkningen innehåller också krav på ett system för uppföljning av städkvaliteten. I dag finns 63 produktgrupper och tusentals Svanenmärkta varor och tjänster på den svenska marknaden.

Svanen

Kontakta oss för offertförfrågan

Få svar på dina frågor eller
kontakta oss för ett hembesök.

Kontakta oss

Kunder i urval

• Arbetsmiljöverket

• ATCC

• Coor

• Danderyd kommun

• Djuröhemmet /Värmdö

• Europeiska Motor

• Folkhälsomyndigheten

• Folktandvården

• Folktandvård i Stockholm län

• Huddinge kommun

• Järfällakommun

• Kicks Huvudkontor

• KTH Campus

• Lidingö stad

• Locum

• SCB

• Sida

• Sigtuna kommun

• SRV

• Stockholms läns sjukvårdsområde

• Stockholmstad

• Stockholm stad Förskolor

• Södertäljekommun

• Södertörns Högskola

• Tiger Sweden AB

• Tekniska Nämndhuset

• Täby kommun

• Uppsalakommun

• Vasakronan

• Österåker kommun

Svanen A3Cert ISO 14001 Swedac Aktoriserad service-entreprenör A3Cert OHSAS 18001 Swedac AAA