Till Rengörare Näslund AB
Rengörare Näslund

Miljö & kvalitet

Hög kvalitet

Vår personal är noggranna och gör gärna det lilla extra. Alla städuppdrag utförs utifrån en uppdragsbeskrivning med tydliga delmoment. Både du och den som städar kan kontrollera att alla delmoment på blanketten har blivit utförda.

Vi är även stolta över ett högt miljömedvetande och ser detta som en av våra främsta styrkor.

RECO

Miljöarbetet är en del av det dagliga arbetet och miljöhänsyn vägleder våra val av produkter, maskiner och redskap. Vår personal utbildas i miljöfrågor och produkterna som vi använder är märkta med Svanen, Bra miljöval eller EU Ecolabel.

För att alltid hålla en jämn och hög nivå, är verksamheten certifierad utifrån kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökriterier.

Certifieringar

Kvalitet: Auktoriserad serviceentreprenör

Certifieringen ges genom Almega. För att bli auktoriserad serviceentreprenör måste företaget bland annat ge alla nya medarbetare introduktionsutbildning enligt kollektivavtal samt följa branschens allmänna kontraktsvillkor. Tillstyrkt revisionsberättelse och att inte ha några skatteskulder hos kronofogdemyndigheten är andra krav. Ett ytterligare krav är att följa Allmänna Reklamationsnämndens beslut och rekommendationer.

Auktoriserad serviceentreprenör

Miljö: ISO 14001

ISO 14001 är en internationellt accepterad standard för miljöledningssystem och ett verktyg för att effektivisera miljöarbetet. Miljöledningssystemet innefattar allt från policy, mål och rutiner till instruktioner, mallar och journaler. Grunden till ISO 14 001 är 55 krav som ska uppfyllas, exempelvis att upprätta en miljöpolicy och skapa rutiner för att dokumentera miljöarbetet.

ISO 14001

Arbetsmiljö: OHSAS 18001

En god arbetsmiljö är bra för motivationen och ger ökade möjligheter att behålla och rekrytera kompetent personal. OHSAS 18001 är en internationell standard för arbetsmiljöledningssystem. Den ger företag och organisation verktyg för att hantera risker och förbättra sin arbetsmiljö genom riskanalys och förebyggande åtgärder.

OHSAS 18001

Kundfokus: ISO 9001

ISO 9001 bygger på ett antal grundläggande principer för att verksamheten ska utgå från kundernas behov. Samtidigt banar certifieringen väg för egen granskning av det interna arbetssätten som hjälper till att minska kostnaderna . ISO 9001 innehåller 58 krav som baseras på åtta principer, exempelvis kundfokus, ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer och faktabaserade beslut.

ISO 9001

Anlita oss

Få svar på dina frågor eller
kontakta oss för ett hembesök.

Kontakta oss

All inclusive paket

För att göra det ännu enklare
för dig som kund.

Läs mer

Hemmabutiken

Köp miljömärkta produkter
från oss -skapa ett hållbart miljötänk.

Läs mer

Fixartjänst

Vår “handyman”
kommer till er!

Läs mer

Veckostädning

Regelbunden städhjälp ger
dig tid över till annat.

Läs mer

Fönsterputs

Släpp in ljuset
– beställ fönsterputsning.

Läs mer

Storstädning

Dags för en rejäl städning?
Anlita riktiga städexperter.

Läs mer

Flyttstädning

Minska flyttstressen. Anlita pålitlig och effektiv flytthjälp.

Läs mer

Seniorstädning

Ett rent och fräscht hem ger dig som senior ett friskare liv.

Läs mer
A3Cert ISO 14001 Swedac Aktoriserad service-entreprenör A3Cert OHSAS 18001 Swedac