Erik Guldbrand

företag

”I svår tid med pågående pandemi har lokalvårdaren i Täby Kommun utgjort den främsta linjens skydd för medborgarna i det livsnödvändiga upprätthållandet av god hygiennivå för kommunens verksamheter. Lokalvård tillmäts alltför sällan den betydelsen den har men vi framför här vår uppriktiga tacksamhet.

Erik Guldbrand, Täby Kommun