Miljö & kvalitet

Miljöarbete
Vi är stolta över vårt höga miljömedvetande och ser detta som en av våra främsta styrkor.

Miljöhänsyn återspeglar i allt vårt arbete och vägleder oss i valet av produkter och städutrustning. Produkterna vi använder är märkta med Svanen, Bra miljöval eller EU Ecolabel.

Teknisk kvalitet
Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra städmetoder och är ständigt lyhörda och nyfikna på den tekniska utvecklingen. I vårt arbete använder vi bland annat: 

 • Ultra H20 by OrbotTech – kemikaliefri rengöring
 • Bioprodukter – optimerad miljöhänsyn
 • Orbot – miljövänlig, effektiv mattrengöring och golvunderhåll
 • I-mopp – modern maskinrengöring även av mindre ytor
 • SpaceVac – höghöjdsstädning med möjlighet till bilddokumentation
 • Diamantrondeller och Melamin – kemikaliefri rengöring och underhåll av golv
 • Ångtvätt – rengöring av t.ex. hygienutrymmen

Kvalitetssäkring
För att säkerställa kvalitet i våra uppdrag arbetar vi bland annat med:

 • Nordisk Städstandard – Insta 800 (system för fastställande och bedömning av städkvalitet)
 • Dansk Standard – avseende hygien
 • Kontroll av rengöring och hygien – genom ATP-mätning
 • Kundportal för snabb, enkel och tydlig kommunikation med våra kunder
 • Närvaro-/klarrapportering genom digitala verktyg och appar
 • Digitala verktyg för kvalitetsuppföljning och rapportering (bl.a. AvistaTime, CleanPilot och MyScore)

Certifieringar

Auktoriserad serviceentreprenör
Certifieringen ges genom Almega. För att bli auktoriserad serviceentreprenör måste företaget vara bundet av, och följa, respektive bransch kollektivavtal, samt i övrigt följa gällande lagar och myndighetsföreskrifter. Ett auktoriserat företag måste också ge alla nya medarbetare introduktionsutbildning, följa branschens allmänna kontraktsvillkor samt inte ha några skatteskulder hos kronofogden. Ett ytterligare krav är att följa Allmänna Reklamationsnämndens beslut och rekommendationer.

Svanen
Ett Svanenmärkt städföretag får enbart använda miljögodkända rengöringsmedel i den löpande städningen och ska kontinuerligt arbeta för att reducera mängden rengöringsmedel.

Miljö: ISO 14001
ISO 14001 är en internationellt accepterad standard för miljöledningssystem och ett verktyg för att effektivisera miljöarbetet. Miljöledningssystemet innefattar bland annat policy, mål och rutiner för minskad miljöpåverkan.

Arbetsmiljö: ISO 45001
ISO 450001 är en internationell standard för arbetsmiljöledningssystem. Den ger företag och organisation verktyg för att hantera risker och förbättra sin arbetsmiljö genom riskanalys och förebyggande åtgärder.

Kundfokus: ISO 9001

ISO 9001 är en ledningssystemstandard för verksamhetsprocesser för ett företag eller en organisation. Standarden baseras på sju principer; kundfokus, ledarskap, medarbetarnas engagemang, processinriktning, förbättring, faktabaserade beslut samt relationshantering.

Frågor eller funderingar?